Διάσχιση Οίτης

Ανάβαση με τον Πεζοπορικό Όμιλο Αθηνών στην Οίτη. Η πορεία ξεκίνησε από την Υπάτη με κατάληξη το καταφύγιο όπου έγινε η διανυκτέρευση. Την επόμενη μέρα επισκευτήκαμε τις Λειβαδιές, ανεβήκαμε στην κορφή “Πύργος” (2152μ) και κατεβήκαμε προς Καταβόθρα, αρχαίο ναό της “Πυράς του Ηρακλέως” και κατάληξη στην κάτω Παύλιανη. Το ασυνήθιστο χιόνι για την εποχή, έδωσε άλλη ομορφιά στην εκδρομή.

Leave a Comment